AUTOFAGIA

AUTOFAGIA

Już od wczesnych lat 60-tych XX wieku naukowcy obserwowali, że komórki są w stanie niszczyć swoje własne części składowe (np. białka), nazwali to autofagią, od słowa greckiego, w którym „auto” oznacza „samo”, natomiast „phagein” – „jeść”, czyli „samozjadanie”.
Autofagia jest

Oś jelitowo-mózgowa

Oś jelitowo-mózgowa

Przewód pokarmowy człowieka, w odróżnieniu od innych narządów, posiada własny enteryczny układ nerwowy. Jest on zbudowany z 108 neuronów – takich samych jak te budujące korę mózgową. Stanowi to liczbę zbliżoną do ilości neuronów w obrębie rdzenia kręgowego.
Pionierem badań